PUTTARA FUS BARNEHAGE
 


V
ELKOMMEN TIL PUTTARA FUS BARNEHAGE! 

Puttara FUS barnehage åpnet dørene til vårt flotte barnehagebygg for første gang i August 2011, og er med dette Kongsvingers nyeste barnehage. Vi har fullt fokus hver eneste dag på å være glødende, skapende og tilstedeværende voksne.  
Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti!

          

HVA KAN VI TILBY?

¤ God beliggenhet
En utmerket beliggenhet nær Puttara i Kongsvinger kommune. Vi ligger både skogsnært og bynært, og har kort vei til blant annet skøytebane, idrettsplass, fotballbane og lavvo.

¤ Boltreplass
Herlige 15 mål utendørs lekearealer å boltre seg på!

¤ Fasiliteter og tilretteleggingsmuligheter
Et innholdsrikt barnehagebygg, der vi har unike muligheter til å tilrettelegge for hverdagsmagi, opplevelser, lek og læring for ditt barn. Av fasiliteter kan vi nevne blant annet to gymsaler, klatrevegg, et fullt innredet sanserom, vannlekerom og puttekasserom i tillegg til avdelingenes faste arealer. Vi har satt opp en flott grillhytte på 25 kvadratmeter på barnehagens inngjerdede skogsområde. Vi har også to flotte, store barnehagekjøkken tilrettelagt for barnas deltagelse.

¤ Matmagi i tre fullverdige måltider
Verdens første Matmagiker; Marianne er en sprudlende og dyktig kjøkkensjef i 100% stilling, som tilbereder sunne måltider, sammensatt på bakgrunn av barnas ernæringsmessige behov. Vi serverer tre måltider til alle barna.
Marianne matmagiker lar barna delta i kjøkkenmagien. Hun deltar også på turer og andre aktiviteter med barna.

¤ Gode åpningstider
Gunstige åpningstider basert på foreldrenes behov, fra kl. 06:45 - 17:15. Vi har åpent hele året, også hele sommeren.  

 ¤ Kompetent personalgruppe
En sprudlende, engasjert og sammensatt personalgruppe med ulik kompetanse og varierte interesser, noe som kommer barna til gode. Vi er stolte av at vår personalgruppe per i dag består av 50% menn. Vi tror mangfold og ulikheter hos de ansatte skaper en mer helhetlig, likestilt pedagogisk læringsarena.

¤ Sabonaverktøyer
Vi er verdens første
Sabonabarnehage
Du kan lese mer om dette på barnehage.no - her.

¤ Faglig styrke
Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling.
Vi følger med på det siste innen forskning og utvikling på barnehagefeltet, og holder oss faglig oppdaterte.
- Vi har 100% pedagogdekning! Det innebærer at alle pedagogstillinger er dekket av ansatte som minimum har førskolelærerutdanning på bachelornivå.
- Vi har nylig vært med på et toddlerprosjekt i regi av fylkesmannen kalt LEKA SPRÅKA LÆRA- som bygger videre på et kurs ped.lederne deltok på gjennom Universitetet i Karlstad. Vi ble utvalgt til å delta for å kunne satse videre på toddlerne, altså småbarna, og leken. 
- Alle ansatte er med i en storsatsning i regi av FUS-konsernet, der alle kurses jevnlig og får konkrete oppgaver i forhold til temaet 'egenledelse i lek og læring' - altså hvordan utvikling av egenledelsesfunksjoner kan ivaretas ved hjelp av lek og naturlige aktiviteter, og hvordan den voksne kan bidra best mulig til en positiv utvikling hos barn.  
- Vi har ulike relevante fordypninger og utdannelser, og flere av våre medarbeidere er nå i ferd med å endre status fra assistenter til barnehagelærere og fagarbeidere.
I våre ansettelsesprosesser legger vi vekt på kompetanse, faglig styrke og selvsagt også egnethet.

¤ Serviceerklæring og godt samarbeid
Vi har en serviceerklæring som uttrykker hva du kan forvente av oss, som en trygghet og uttalt garanti til deg som foresatt. Vi er opptatt av at barn og foresatte skal trives hos oss, og et godt foreldresamarbeid er svært viktig for oss. Vi har etiske retningslinjer å forholde oss til, som regulerer vår atferd på og utenfor jobb slik at profesjonaliteten for ditt barn sikres.
Vi tilbyr også profesjonell foreldrerådgivning gjennom foreldretreningsmodellen PMTO. Her jobber vi med blant annet gode beskjeder, ros og oppmuntring, grensesetting og andre relevante temaer. Du som forelder får altså mulighet til å styrke og utvikle din rolle.

.... i tillegg til en hel del andre magiske saker og opplevelser vi kan tilby!

VELKOMMEN TIL OSS!

Er det noe du lurer på, ta kontakt!
Daglig leder: Hege Bakke Andresen
Telefon: 90 26 81 53
Epost: dl.puttara@bhg.no

      
                

                       
Logg på administrasjonssidene